Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Fructicultura

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €

Any d'inici

2018/2019

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (50%). Anglès (50%)

Places

20

Coordinació

Sotsdirecció de Coordinació i Qualitat etsea.decoordinacio@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Díptic
Díptic
Díptic
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Propera edició: curs 2021-22

El màster (biennal) en fructicultura dóna resposta a les necessitats d’una formació amplia i integral dels professionals que treballen o volen treballar en un dels sectors més punters del sector agroalimentari, amb una cadena de valor de gran complexitat. El màster aprofita les sinergies del pol fructícola establert en un entorn productiu caracteritzat per la dimensió i el dinamisme com es la fructicultura de la vall de l’Ebre.

Els futurs màster en Fructicultura son professionals formats específicament per al disseny, la planificació, la gestió i la innovació tecnològica en les empreses hortofructícoles, capaços de millorar la producció de fruites, la qualitat, la gestió dels processos i les empreses, amb visió per conèixer els mercats i detectar-ne les oportunitats; com també per entendre i preservar el medi ambient. Tot això cercant la conciliació de la productivitat, la qualitat i seguretat dels productes amb l'economia de l'empresa i l'ús eficient i sostenible dels recursos. Volen que aquest Màster faciliti l’adquisició de les capacitats necessàries, a diferents escales, per a l'organització, gestió i innovació en la cadena de valor del sector fructícola com a mitjà essencial per valorar la producció en una àmplia diversitat de mercats i condicionants.

Com a docents, comptem amb més de 20 especialistes, professors i convidats, provinents de diferents institucions públiques i empreses, que us transmetran coneixements i experiència professional d’alt nivell.